category用法

移动开发 waitig 622℃ 百度已收录 0评论
//
// UILabel+categoryTest.h
// test
//

#import <UIKit/UIKit.h>

@interface UILabel (categoryTest)

// category用法
+ (UILabel*)labelWithFrame:(CGRect)frmae
           text:(NSString *)text
           font:(NSInteger)font
      backgroundColor:(UIColor *)color;
@end


//
// UILabel+categoryTest.m
// test
//

#import "UILabel+categoryTest.h"

@implementation UILabel (categoryTest)

+ (UILabel*)labelWithFrame:(CGRect)frmae
           text:(NSString *)text
           font:(NSInteger)font
      backgroundColor:(UIColor *)color{
  UILabel * label = [[UILabel alloc] initWithFrame:frmae];
  label.text = text;
  label.font = [UIFont systemFontOfSize:font];
  label.backgroundColor = color;
  return label;
}

@end
//
// ViewController.m
// test
//

#import "ViewController.h"
#import "UILabel+categoryTest.h"

@interface ViewController ()

@end

@implementation ViewController

- (void)viewDidLoad {
  [super viewDidLoad];

  UILabel * lable = [UILabel labelWithFrame:CGRectMake(100, 100, 100, 30)
                     text:@"text"
                     font:12
               backgroundColor:[UIColor redColor]];
  [self.view addSubview:lable];
}


@end

本文由【waitig】发表在等英博客
本文固定链接:category用法
欢迎关注本站官方公众号,每日都有干货分享!
等英博客官方公众号
点赞 (0)分享 (0)